TIN TỨC

Trang chủ / Tin tức

14/08/2021

ỨNG DỤNG CỦA TKX VỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ MÃ HOÁ TÀI SẢN

Cũng như tính vị trí của Bất động sản, TKX có tính duy nhất và khan hiếm, do đó TKX dùng để làm Smart Contract cho hoạt động bất động sản và nhà ở như: mã hoá giá trị và quyền sử dụng, quyền sở hữu, tuyên bố quyền nghĩa vụ trong quá trình dịch chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản. Hợp đồng thông minh là duy nhất không làm giả và có quy mô ứng dụng toàn cầu. Vì vậy ở bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào bạn cũng có thể trao đổi giá trị và đầu tư cho bất động sản một cách minh bạch và bảo mật cá nhân.

TKX giúp mọi tổ chức cá nhân bình đẳng trong quyền đầu tư tài sản: TKX giúp huy động vốn cho các dự án Bất động sản, nhà ở, khách sạn hay hạ tầng, thậm chí huy động vốn tài trợ xây dựng trường học, bệnh viện cho những nơi đói nghèo trên toàn thế giới. Bạn có thể dùng TKX để chi trả tiền khách sạn, nhà hàng khi di chuyển toàn cầu vì bạn đã đầu tư vào nó từ lúc nó đang quá trình xây dựng hoặc rao bán, nên bạn là cổ đông của dự án đó và bạn có đặc quyền không ai có thể chối cãi được.

– Bạn có thể dùng TKX để đầu tư bất động sản nông nghiệp, công nghiệp hay nhà ở, khu du lịch… với chỉ 1 USD hay 1 TKX, bạn có quyền bình đẳng với các tỷ phú trong việc tiếp cận tài sản ở bất kỳ đâu.

– TKX giúp bạn tích luỹ và gửi tiết kiệm bằng việc gửi vào ngân hàng số blockchain Tài chính phi tập trung, Ngân hàng số phân tán ko bị điều phối bởi tổ chức nào.

– TKX giúp mã hoá quyền sở hữu khi bạn đầu tư vào các giá trị tài sản, quyền tài sản và quyền định đoạt.

Có thể kết luận, TKX là khối dữ liệu mã hoá cho quản trị vòng đời của tài sản, duy nhất và không thể thay thế.

Tin khác

Ngày 27/12/2021
𝐗𝐈𝐗𝐎 𝐄𝐂𝐎𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐄𝐇𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐑𝐈𝐒𝐄𝐌𝐎𝐔𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐍𝐆

The strategic cooperation agreement to promote innovation, creativity and commerce in the fields of technology and real estate between XiXo Ecosystem and Risemount Premier Resort Danang has attracted the attention of domestic and foreign communities. . This is an event marking an important milestone, affirming the strong development of XiXo Ecosystem and Risemount as well […]

Ngày 27/12/2021
𝐇𝐎𝐖 𝐈𝐒 𝐗𝐁𝐀𝐍𝐊’𝐒 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐓𝐎𝐑 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐅𝐔𝐋?

At XBank, what are the attractive benefits of Validator? When you own from 5000 XBA in an accounting period and keep it continuously for a quarter of the year (from 0h0p0s of the first day to 23h59p of the last day of the quarter), that’s when you have become a Validator – Validator XBank’s official […]

Ngày 21/08/2021
XIXO ECOSYSTEM – HÀNH TRÌNH SỐ HÓA TÁI ĐỊNH HÌNH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN, X Y DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

Hệ sinh thái XIXO – hệ sinh thái kinh tế số quy mô toàn cầu, ứng dụng chuyển đổi số, cung cấp toàn bộ các giải pháp về dịch vụ, sản phẩm, công cụ cho ngành bất động sản, xây dựng và công nghiệp; thực hiện giao dịch mọi loại hàng hóa, giúp tiết kiệm […]