TIN TỨC

Trang chủ / Tin tức

14/08/2021

TOKEN X VÀ NỀN KINH TẾ CHO THUÊ

Như chúng ta biết, ngày nay khoa học công nghệ phát triển dẫn đến vòng đời sản phẩm, thiết bị từ công năng sử dụng cho đến thẩm mỹ đều rất ngắn và dễ dàng thay thế, do đó con người từ việc tư duy sở hữu (mua) sang tư duy dùng thử và sử dụng (thuê).

Công nghệ Blockchain còn cho phép chúng ta ứng dụng vô tiền khoáng hậu hơn đó là nền kinh tế máy tự vận hành dựa trên phát minh XOT Mainnet của XIXO mà TKX và XOT là đơn vị dùng để thực thi và tính phí cho các giao dịch trong nền kinh tế cho thuê IOT hay còn gọi là nền kinh tế máy.

Cứ tưởng tượng rằng, một khách sạn mà chủ khách sạn chỉ có đất và một phần tiền nhỏ đủ để xây cái khung bê tông cốt thép còn lại đi thuê từ cửa giả, đến điều hoà, thiết bị điện. Làm sao mà các bên tin tưởng nhau để cùng góp tài sản dưới dạng cho thuê để cùng khai thác tài sản đó rồi chia lợi nhuận mà chủ đất ko bị mất đất, còn nhà sản xuất lại bán được hàng vì một triết lý “chia nhỏ quyền sở hữu khấu hao được thành quyền thuê sử dụng”?

TKX được thiết kế tương lai để ký các thoả thuận ngang hàng mà một trong các số bên phải chịu trách nhiệm và quyền lợi với sản phẩm của mình cho tới cuối thoả thuận hoặc vòng đời tài sản, khi đó khái niệm bảo hành có lẽ chỉ là dĩ vãng.

TKX được người thuê thanh toán hàng ngày thậm chí hàng giờ cho bên cho thuê và giám sát đồng thuận cùng khai thác. XOT là một loại “nhiên liệu” để chạy giá trị sử dụng cho IOT, khi vạn vật hiểu được công năng và quyền sử dụng của mình thì khi đó các căn hộ, nhà kho sẽ tự vận hành phát lệnh cho thuê trên cộng đồng và tự ký hợp đồng khi khoảng trống sử dụng đang còn.

Có thể thấy, TKX VÀ XOT mở ra một môi trường kinh tế số, thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp và công bằng

Tin khác

Ngày 27/12/2021
𝐗𝐈𝐗𝐎 𝐄𝐂𝐎𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐄𝐇𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐑𝐈𝐒𝐄𝐌𝐎𝐔𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐍𝐆

The strategic cooperation agreement to promote innovation, creativity and commerce in the fields of technology and real estate between XiXo Ecosystem and Risemount Premier Resort Danang has attracted the attention of domestic and foreign communities. . This is an event marking an important milestone, affirming the strong development of XiXo Ecosystem and Risemount as well […]

Ngày 27/12/2021
𝐇𝐎𝐖 𝐈𝐒 𝐗𝐁𝐀𝐍𝐊’𝐒 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐓𝐎𝐑 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐅𝐔𝐋?

At XBank, what are the attractive benefits of Validator? When you own from 5000 XBA in an accounting period and keep it continuously for a quarter of the year (from 0h0p0s of the first day to 23h59p of the last day of the quarter), that’s when you have become a Validator – Validator XBank’s official […]

Ngày 21/08/2021
XIXO ECOSYSTEM – HÀNH TRÌNH SỐ HÓA TÁI ĐỊNH HÌNH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN, X Y DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

Hệ sinh thái XIXO – hệ sinh thái kinh tế số quy mô toàn cầu, ứng dụng chuyển đổi số, cung cấp toàn bộ các giải pháp về dịch vụ, sản phẩm, công cụ cho ngành bất động sản, xây dựng và công nghiệp; thực hiện giao dịch mọi loại hàng hóa, giúp tiết kiệm […]