DỰ ÁN

Trang chủ / Dự án

Hòa Lạc Innovation Zone

INNOVATION Zone = (Tech + Business) Zone
INZ phải định vị là Một khu vực offline (One stop shop) và không gian số online (one Click shop) quy mô quốc tế;
Tại đây, được xây dựng cơ sở hạ tầng đẳng cấp khu vực để cung cấp đầy đủ các tiện ích nghiên cứu, thử nghiệm, không gian sáng tạo, lưu trú, giải trí, nghĩ dưỡng cho từ Startup cho đến các chuyên gia cũng như nhà đầu tư và kể cả gia đình bạn bè của họ… INZ phải đi kèm “Thẻ xanh công nghệ”.
Phục vụ đa ngành để kiến tạo cơ hội đan xen, giao thoa đưa ra các sản phẩm, dịch vụ phái sinh mới cho thị trường và nhu cầu phát triển.
Input thúc đẩy: Từ ý tưởng, hoàn thiện mô hình, phát minh sáng chế, hình thành doanh nghiệp, ươm tạo, tang tốc, sản xuất mẫu, phát triển doanh thu… đều được phục vụ tại đây .
Scaleup Tăng trưởng: Các nguồn lực đầu tư sẵn sàng với kiến tạo thị trường vốn, nhà đầu tư vừa nghĩ dưỡng vừa sản hang, quy tụ giới đầu tư, đầu cơ cho vùng xám…
Output Thị trường mở: Từ đặt hàng của thị trường (Open Innovation) cho đến tiếp cận thị trường thông qua không gian mạng 24/7 đi ra toàn cầu với các kênh, nghiệp đoàn uy tín, quốc tế.
Sự đảm bảo: Được kiến tạo bởi chính phủ, hợp tác bởi các tập đoàn từ nguyên lieu là con người từ viện nghiên cứu, trường đại học…

 

  • Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Cấu phần 1: Nghiên cứu, phát minh, xây dựng ý tưởng
Cấu phần 2: Ươm tạo hoàn thiện mô hình
Cấu phần 3: Tăng tốc và chế tạo mẫu
Cấu phần 4: Đẩy ra thị trường và thúc đẩy doanh thu
Cấu phần 5: Đầu tư xuyên suốt quá trình 1-4
Cầu phần 6: Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và truyền thông sự
kiện…
Cấu phần 7: Các hoạt động hỗ trợ chính sách bao gồm
Sandbox, nơi thí điểm cả những điều không tưởng…
Cấu phần 8: Các hoạt động đảm bảo hậu cần và tái tạo sức
sáng tạo: Ăn ngủ, nghỉ, giải trí, trải nghiệm, mua sắm, kinh
doanh và cả khu vực cho những Founder đã từng thất bại…

Dự án khác

Ngày 27/12/2021
𝐗𝐈𝐗𝐎 𝐄𝐂𝐎𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐄𝐇𝐄𝐍𝐒𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐑𝐈𝐒𝐄𝐌𝐎𝐔𝐍𝐓 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐎𝐑𝐓 𝐃𝐀 𝐍𝐀𝐍𝐆

The strategic cooperation agreement to promote innovation, creativity and commerce in the fields of technology and real estate between XiXo Ecosystem and Risemount Premier Resort Danang has attracted the attention of domestic and foreign communities. . This is an event marking an important milestone, affirming the strong development of XiXo Ecosystem and Risemount as well […]

Ngày 27/12/2021
𝐇𝐎𝐖 𝐈𝐒 𝐗𝐁𝐀𝐍𝐊’𝐒 𝐕𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐓𝐎𝐑 𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐅𝐔𝐋?

At XBank, what are the attractive benefits of Validator? When you own from 5000 XBA in an accounting period and keep it continuously for a quarter of the year (from 0h0p0s of the first day to 23h59p of the last day of the quarter), that’s when you have become a Validator – Validator XBank’s official […]

Ngày 21/08/2021
XIXO ECOSYSTEM – HÀNH TRÌNH SỐ HÓA TÁI ĐỊNH HÌNH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN, X Y DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

Hệ sinh thái XIXO – hệ sinh thái kinh tế số quy mô toàn cầu, ứng dụng chuyển đổi số, cung cấp toàn bộ các giải pháp về dịch vụ, sản phẩm, công cụ cho ngành bất động sản, xây dựng và công nghiệp; thực hiện giao dịch mọi loại hàng hóa, giúp tiết kiệm […]